MEILLER Tip D316 i D321

TIP D316
Namjenjeno za 3-osovinska vozila ukupne nosivosti od 26,0 do 33,0 tone

Tehnički podaci:

Tip D316 za 26,0 tonsku šasiju: Deklarirana nosivost: 15.600 kg max.

Bočne stranice: čelični lim 4 mm VS 100 (400 HB)
Pod: čelični lim 5 mm čelični lim VS 120 (450 HB)
Dužina sanduka: 4,6 do 5,1 m unutrašnje mjere
Širina sanduka: 2,38 m unutrašnje mjere
Visina stranica: 0,8 do 1,1 m unutrašnje mjere
 
Tip D321 za 33,0 tonsku šasiju: Deklarirana nosivost: 21.000 kg max.

Bočne stranice: čelični lim 4 mm VS 100 (400 HB)
Pod: čelični lim 5 mm čelični lim VS 120 (450 HB)
Dužina sanduka: 4,9 do 5,1 m unutrašnje mjere
Širina sanduka: 2,38 m unutrašnje mjere
Visina stranica: 1,0 do 1,2 m unutrašnje mjere
 
Točna nosivost može varirati, ovisi o težini same šasije i dodatne opreme koja se ugrađuje na vozilo.