MEILLER Tip D421 i D428

TIP D421
Namjenjeno za 4-osovinska vozila ukupne nosivosti od 32,0 do 41,0 tone

Tehnički podaci:

Tip D421 za 32,0 tonsku šasiju: Deklarirana nosivost: 21.500 kg max.

Bočne stranice: čelični lim 4 mm VS 100 (400 HB)
Pod: čelični lim 6 mm čelični lim VS 120 (450 HB)
Dužina sanduka: 5,4 do 6,2 m unutrašnje mjere
Širina sanduka: 2,38 m unutrašnje mjere
Visina stranica: 0,9 do 1,1 m unutrašnje mjere
 
Tip D428 za 41,0 tonsku šasiju: Deklarirana nosivost: 28.000 kg max.

Bočne stranice: čelični lim 4 mm VS 100 (400 HB)
Pod: čelični lim 6 mm čelični lim VS 120 (450 HB)
Dužina sanduka: 5,4 do 6,2 m unutrašnje mjere
Širina sanduka: 2,38 m unutrašnje mjere
Visina stranica: 1,0 do 1,2 m unutrašnje mjere
 
Točna nosivost može varirati, ovisi o težini same šasije i dodatne opreme koja se ugrađuje na vozilo.