Servis

Trenutno smo u fazi osnivanje servisne mreže preko servisnih partnera u svim regijama R. Hrvatske.
MEILLER servisni partneri:

SAZOV d.o.o.
Sajmišna bb
44322 Lipovljani
Tel: 044 676 700

POPRAVAK I ODRŽAVANJE HIDRAULIKE
2. Cvjetna 8, Novaki
10431 Sveta Nedjelja
Radiona u Ježdovcu
Tel: 01 6142 445

BUŠLJETA SERVIS d.o.o.
Privlačka 4
23000 ZADAR
Tel: 098 254 230
Mob: 098 254 231

GENESIS d.o.o.
Prodajno Servisni Centar
Zona malog gospodarstva
Kraljevci bb
31550 Valpovo
tel. 031-654-777
fax. 031-654-779
info@genesis-osijek.hr